Nasadzenia roślin w parku leśnym Rembelszczyzna

W parku leśnym w Rembelszczyźnie trwają nasadzenia roślin, które stworzą tam różnorodne stanowiska. Powstaje ogród skalny, rabata czterech kolorów, wrzosowisko oraz ogród traw. Wkrótce staną również tablice, zawierające informacje o rosnących roślinach.