Odbierz kartę EKUZ

22 stycznia 2020 zapraszamy do atrium Urzędu Miasta Legionowo (stoisko NFZ Mazowsze), w celu wyrobienia i odbioru karty EKUZ, która potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. Karta EKUZ jest wydawana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.