Ostatnia Sesja Rady Gminy VII kadencji

Dzisiaj odbyła się ostatnia, LXV sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, lat 2014-2018. Ostatnią uchwałą, jaką podjęli radni, było wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Legionowskim w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski szkoły ponadpodstawowej na terenie gminy Nieporęt.

Minione cztery lata przyniosły wiele istotnych inwestycji, dzięki którym gmina Nieporęt staje się nowoczesna i przyjazna mieszkańcom. Uchwały Rady Gminy podejmowane były z myślą o zrównoważonym rozwoju gminy i dobru mieszkańców. Dziękujemy Radnym VII kadencji za zaangażowanie i otwartość na sprawy mieszkańców.