Pierwsze umowy podpisane

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Nieporęt  Maciej Mazur wraz  z panią skarbnik oraz przewodnicząca komisji podpisał pierwszych 37 umów, ze 101 wniosków na dofinansowanie wymiany pieców c.o w ramach poprawy jakości powietrza na terenie gminy Nieporęt. Podpisane umowy opiewają na łączna kwotę 111 tys. zł. Pozostałe wnioski czekają na weryfikację. Osoby, których dotyczą umowy, będą przez nas informowane i zapraszane do urzędu w celu podpisania umowy.