Pociągiem do Zegrza Południowego

Pierwsze pociągi do Zegrza Południowego zaczęły przyjeżdżać już przed I wojną światową. Po przerwie trwającej od 1994 roku, obecnie wszystko wskazuje na to, że w końcu 2022 roku ponownie dojedziemy pociągiem z Zegrza Południowego do Warszawy.

PKP Linie Kolejowe S.A. podpisały w lutym tego roku umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy i modernizacji linii kolejowej nr 28  na trasie Wieliszew –Zegrze. Stanowi to zwieńczenie wielu lat wspólnych starań jednostek samorządowych, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Samorządu Województwa Mazowieckiego. Już w 2012 roku, wójt Maciej Mazur, będący członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wnioskował do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie o wpisanie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, jako zadania priorytetowego, rewitalizacji linii kolejowej z Warszawy przez Nieporęt do Tłuszcza, wraz z połączeniami do Zegrza Południowego.

Ostatecznie, modernizacja 3,5 kilometrowego odcinka linii kolejowej z Wieliszewa do Zegrza Południowego  realizowana będzie w formule „Projektuj i Buduj”, a czas jej realizacji zaplanowany został na 29 miesięcy i rozłożony na trzy etapy. Prace obejmą wymianę torów, budowę sieci trakcyjnej i rozjazdów. Zamontowany będzie nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym, przebudowany będzie przejazd kolejowo-drogowy na ul. Modlińskiej. Po zrealizowaniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 80 km/h.

Cały projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Po uzyskaniu informacji od PKP PLK S.A. o podpisaniu umowy na modernizację linii nr 28 Rada Gminy Nieporęt wystąpiła o zmianę nazwy przystanku końcowego linii z „Zegrze” na „Zegrze Południowe” i upoważniła wójta Macieja Mazura do podjęcia działań w tej sprawie. Wniosek do Dyrektor Projektu PKP PLK S.A., podpisany przez wójta Macieja Mazura, został niezwłocznie wysłany.