Prawie 2 000 000 złotych dofinansowania na termomodernizację!

We wtorek 15.05 wójt Maciej Mazur wraz ze skarbnikiem gminy Katarzyną Skuzą podpisali umowę w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie w kwocie 1 mln 920 tys. złotych projektu termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Nieporęcie oraz Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej.

Gmina realizuje projekt termomodernizacji budynków obu szkół, którego wartość całkowita to 2,4 mln złotych. Dofinansowanie przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wyniesie 1 mln 920 tys. zł.

Przyznana kwota zrefunduje poniesione w ubiegłych latach wydatki na wymianę okien w szkole w Nieporęcie, wykonanie izolacji ścian zewnętrznych i fundamentów, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji c.o. oraz oświetlenia na ledowe w szkole w Wólce Radzymińskiej. W tym roku zrealizowana zostanie modernizacja instalacji c.o. w szkole w Nieporęcie, modernizacja kotłowni w obydwu budynkach, wymiana oświetlenia na ledowe w szkole w Nieporęcie oraz montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na dachach. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynków zapotrzebowanie na energię spadnie w nich o połowę, co przełoży się na niższe koszty utrzymania.

Obecnie trwają procedury związane z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Realizacja prac w szkołach planowana jest w okresie wakacji.

termo