Przemówienie Wójta

Drodzy Mieszkańcy,

zwracam się do Was w niecodziennych okolicznościach. Epidemia COVID-19 całkowicie zmieniła nasze życie, ograniczając nasze prawa i wolności, wymuszając dystans społeczny i rezygnację z bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Nie możemy, jak co roku, wspólnie świętować kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zachęcam jednak Państwa, ze względu na historyczną doniosłość Konstytucji, do celebrowania jej święta kameralnie, w gronie rodzinnym. 229 lat temu dzień uchwalenia Konstytucji był dla Polaków dniem pokrzepienia i dumy narodowej. W czasach niewoli była opoką, na której kolejne pokolenia opierały swoją wiarę w odzyskanie wolnej, niepodległej ojczyzny. Dla innych narodów stała się inspiracją i wzorem nowoczesnej ustawy zasadniczej. Wartości i rozwiązania ustrojowe, które wniosła do życia politycznego i społecznego ówczesnej Rzeczpospolitej, nie są obce także współczesnym demokracjom. Trójdzielność władzy, równość obywateli wobec prawa, tolerancja i wolność wyznania, rządy oparte na woli narodu – to pojęcia, które często rozbrzmiewają w dzisiejszej Polsce. Coraz częściej rozważamy ich znaczenie i respektowanie w życiu codziennym. Ograniczenia jakim dobrowolnie poddaliśmy się, walcząc z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, byłyby nie do zaakceptowania w czasach sprzed epidemii. Nasze przywiązanie do wolności, do swobodnego wyrażania siebie i własnych poglądów to także duchowe dziedzictwo Konstytucji 3 maja. Jej twórcy, działając w warunkach zagrożenia, wykazali się niezwykłą mądrością, odpowiedzialnością za państwo i troską o dobro obywateli całej Rzeczpospolitej. Nadzwyczajne okoliczności, w których niespodziewanie przyszło nam żyć, niejednego z nas skłaniają do refleksji nad stanem państwa i społeczeństwa, do uważnego namysłu nad własnym życiem i czynionymi wyborami. Konstytucja w każdych czasach kształtuje nie tylko życie narodu jako wspólnoty, ale i jednostkowe losy jej członków. Jest ważnym drogowskazem dla każdego z nas. Dlatego mimo braku warunków do radosnego świętowania, zachęcam Państwa serdecznie, pamiętajmy o naszej pierwszej polskiej konstytucji – Konstytucji 3 maja 1791 r.