Przygotowania do budowy sali sportowej w Białobrzegach

W związku z otrzymaniem pozwolenia na budowę sali sportowej w Białobrzegach, w najbliższych dniach ogłoszone zostanie zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Zaprojektowanie sali gimnastycznej wiązało się ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ dla potrzeb realizowanej inwestycji niezbędne było powiększenie działki szkolnej. Dzięki temu szkoła będzie miała własny parking, zlokalizowany od strony ulicy Wczasowej, z tej strony będzie też główny wjazd na teren szkoły.

Zaprojektowana sala liczyć będzie 660 m2 i znajdować się w niej będą boiska do gry w piłkę siatkową i koszykową oraz minipiłkę ręczną. Będzie pokój dla trenera, po dwie szatnie dla dziewcząt i chłopców, dwa pomieszczenia na sprzęt sportowy i pomieszczenie gospodarcze.

W holu wejściowym znajdować się będzie szatnia, przeznaczona dla gości imprez sportowych i uroczystości szkolnych.

Przy sali, również od strony ulicy Wczasowej, znajdować się będzie bieżnia poliuretanowa ze skocznią.

Nowością  w realizacji gminnych inwestycji kubaturowych będzie zastosowanie nowoczesnego rozwiązania, wykorzystującego odnawialne źródła energii do zasilania w energię elektryczną. Na dachu sali zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, zamieniające energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

projekt szkoła