Radni uchwalili budżet na 2018 rok

Podczas sesji  w dniu 20 grudnia radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Nieporęt na 2018 rok. W głosowaniu wzięli udział wszyscy radni w liczbie 15.

Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2018-2026.  Radni głosowali jednogłośnie za przyjęciem tej uchwały. Również w głosowaniu nad budżetem wzięli udział wszyscy radni, 15 głosami „za” przyjmując przedstawiony projekt.

Budżet na 2018 rok jest imponujący. Dochody gminy ustalone zostały w łącznej kwocie 88 026 553 zł. Dochody bieżące to kwota 79 322 212 zł, a dochody majątkowe – 8 704 341 zł.

Wydatki gminy ustalono w kwocie 98 484 151 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 75 488 117 zł, a wydatki majątkowe – 22 996 034 zł.

Największym źródłem dochodów stanowi udział  gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), który zaplanowano w wysokości  26 000 000 zł.  Wpływy z podatku od nieruchomości to kwota łączna 13 273 000 zł, subwencja oświatowa zaś wyniesie 15 827 274 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na wypłaty w ramach programu „500+”, zaplanowano 10 105 000 zł.

23,35% ogółu wydatków budżetowych stanowią wydatki majątkowe, co wskazuje na bardzo wysoką skalę inwestycji w gminie. Zdecydowana część tych wydatków przeznaczona jest na inwestycje kanalizacyjne. Największą pozycję stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w: Michałowie-Grabinie, Józefowie, Kątach Węgierskich i Rembelszczyźnie, na którą przeznaczono 7 183 975 zł. Kontynuacja budowy kanalizacji na osiedlu w Białobrzegach to kwota 2 154 533 zł, w Zegrzu – 422 426 zł, na osiedlu Głogi – 500 000 zł, w Nieporęcie – 500 000 zł. Rozpoczyna się też proces kanalizacji rejonu Nieporęt-Wschód, na projekt sieci kanalizacyjnej w tym obszarze zarezerwowana jest kwota 100 000 zł.

W 2018 roku zakończona zostanie budowa sali gimnastycznej w Białobrzegach, na tę inwestycje przeznaczona jest kwota 3 200 000 zł.

Dalszy ciąg przebudowy ulicy Dworcowej w Nieporęcie to kwota 1 400 000 zł, a na budowę ścieżek rowerowych przeznaczono 1 772 000 zł.

W styczniowym wydaniu Wieści Nieporęckich przedstawimy Informator Budżetowy Gminy Nieporęt na 2018 rok.

DSC_1698

DSC_1709

DSC_1701