Raport z pilotażowego badania wielkości i specyfiki ruchu turystycznego w województwie mazowieckim

Badanie pilotażowe: http://www.mazowsze.mrot.pl/images/pliki/badania_turystyczne_2018/2018-raport-badanie-wielkosci-ruchu-turystycznego-w-wojewodztwie-mazowieckim.pdf

raport: Raport końcowy 2018