Likwidacja napowietrznej linii energetycznej

Rozbudowa budynku urzędu spowoduje oczekiwaną likwidację napowietrznej linii energetycznej

W centrum Nieporętu rozpoczęła się przebudowa napowietrznej linii energetycznej, realizowana dzięki toczącej się rozbudowie budynku urzędu. Zlikwiduje szpecące ulicę słupy i wiszące nad naszymi głowami przewody.

O przebudowę linii energetycznej gmina Nieporęt występowała do jej właściciela, PGE Dystrybucja, już przeszło dwa lata temu, w związku z planowaną rozbudową budynku urzędu. Inwestycja ta była istotnym argumentem, przemawiającym za podjęciem decyzji przez PGE o przebudowie linii biegnącej wzdłuż ulicy Jana Kazimierza (od budynku poczty) i ulicy Szkolnej (do słupa energetycznego przy ulicy Dworcowej). Na tym odcinku kable zostaną wkopane w pasie drogowym, zniknie betonowy słup stojący przy skrzyżowaniu, a nowa stacja transformatorowa stanie za budynkiem urzędu gminy.

Inwestycja jest prowadzona i finansowana przez PGE Dystrybucja, a jej wykonawcą została firma Elektra z Lublina. Koszt inwestycji wyniesie przeszło 332 tys. złotych.

Prace związane z przebudową rozpoczęły się w połowie sierpnia i będą wiązały się z czasowymi wyłączeniami prądu w ich obrębie.