Segregujmy elektroodpady!

W najbliższym czasie w trzech miejscach na terenie Gminy Nieporęt zostaną ustawione Gminne Punkty Elektroodpadów, do których mieszkańcy gminy będą mogli bezpłatnie wrzucać takie odpady jak zużyte tonery, zużyte płyty CD, zużyte żarówki, zużyte baterie oraz zużyte telefony komórkowe i ładowarki.

Każdy z Gminnych Punktów Elektroodpadów będzie składał się z 7 tub, każda o pojemności 33 litrów. Wszystkie tuby będą odpowiednio oznaczone fotografią, która będzie wskazywała jaki rodzaj odpadów do której tuby należy wrzucić. Gminne Punkty Elektroodpadów będą tak skonstruowane, że odpady, które się w nich znajdą, nie będą zagrażały środowisku.

Elektroodpady są rodzajem odpadów bardzo niebezpiecznych dla środowiska. Zawierają wiele substancji szkodliwych dla człowieka i dla otaczającego nas świata (np. rtęć, ołów, azbest). W związku z powyższym muszą być zbierane oddzielnie i wrzucane do specjalnych pojemników lub zawożone do specjalnie do tego wyznaczonych miejsc.

Zachęcamy więc do korzystania z Gminnych Punktów Elektroodpadów, aby chronić siebie, swoich bliskich i środowisko.

Miejsca, w których niebawem powstaną Gminne Punkty Elektroodpadów:

  1. Osiedle Głogi – przystanek autobusowy przy parkingu samochodowym (w kierunku Nieporętu)
  2. Nieporęt – Urząd Gminy Nieporęt – obok biletomatu.
  3. Osiedle w Białobrzegach – w okolicach pawilonu handlowego przy tablicy ogłoszeniowej.

Ponadto przypominamy, że Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) można również oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się przy ulicy Małołęckiej 62 w Nieporęcie i jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 18.00 oraz dwa razy do roku wystawiać przed posesję w dniach wyznaczonych w harmonogramie.

elektroodpady