Środki dla Gminy

Wójt Gminy Nieporęt podpisał umowy na środki finansowe pozyskane od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację: przebudowy ulicy Wirażowej – 115 tys. zł, na zagospodarowanie stref relaksu i placów zabaw w czterech sołectwach: Wólka Radzymińska, Stanisławów Pierwszy, Rynia i Izabelin – 40 tys. zł oraz na wykonanie w gminie inwentaryzacji źródeł ciepła – 58 tys. zł.. Łącznie w ramach sześciu umów otrzymaliśmy 213 tys. zł dofinansowania. Jeszcze jedna umowa, na modernizację boiska w Nieporęcie, na kwotę 100 tys. zł, podpisana zostanie w sierpniu.