Strażnicy sprawdzą czym palisz w piecu

Rozpoczął się sezon grzewczy, przypominamy więc o obowiązku palenia w piecu tylko paliwem do tego przeznaczonym. Wymóg ten spowodowany jest koniecznością ograniczenia szkodliwej dla naszego zdrowia i środowiska niskiej emisji spalin.

Czym jest niska emisja spalin?

Niska emisja to mówiąc najprościej emisja szkodliwych pyłów i gazów na małej wysokości (do 40 metrów, zazwyczaj jednak jest to 10 metrów). Emitorami są głównie kominy w domach opalanych paliwami stałymi (węglem, szczególnie złej jakości, drewnem, brykietami, nielegalnie spalanymi odpadami) oraz transport.

Szczególnie uciążliwa jest dla nas w sezonie grzewczym, zwłaszcza gdy spalamy w piecach produkty szkodliwe dla zdrowia. Może wywoływać choroby układu oddechowego, a nawet nowotwory.

PAMIĘTAJ!!!

W piecu domowym możesz spalać tylko: węgiel, koks, drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, odpady z kory i korka, papier, tekturę.

Strażnicy sprawdzać będą, czym mieszkańcy  palą w piecach oraz jaki jest rodzaj zgromadzonego paliwa do celów grzewczych. Osoby, które do pieców wrzucają np. plastiki, stare ubrania i meble lub inne odpady,  mogą zostać ukarane nawet 500-złotowym mandatem. Takie działania kontrolne mają oparcie w art. 379 ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Funkcjonariusze mogą poprosić o pokazanie pieca oraz pobrać próbki. Ich zbadanie pozwoli stwierdzić, czy w piecu palono zabronionymi substancjami lub materiałami.

Art. 191. ustawy o odpadach – „Kto, wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów  podlega karze aresztu albo grzywny”.