Umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana

W czwartek, 9 stycznia, wójt Maciej Mazur podpisał umowę na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z  Prezesem Spółki MS – Eko i Spółki EKO-MAX Recykling z Warszawy panem Marcinem Sroczyńskim.

Było to możliwe dzięki wygraniu przez gminę Nieporęt odwołania złożonego przez firmę Partner w Krajowej Izbie Odwoławczej. Realizacja umowy rozpocznie się w poniedziałek, 13 stycznia. Spółka MS-EKO odbierać będzie odpady z nieruchomości, rozpocznie również funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Małołęckiej w Nieporęcie. Harmonogram odbioru odpadów zostanie udostępniony do końca tygodnia na stronie internetowej i FB gminy, a następnie sukcesywnie dostarczany będzie mieszkańcom. Dwa pierwsze tygodnie będą okresem organizacji pracy firmy, dlatego serdecznie prosimy Państwa o wyrozumiałość.