30 lat samorządu terytorialnego

W tym roku obchodzimy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Dokładnie 30 lat temu, na mocy ustawy o samorządzie gminnym, 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do Rad Gmin. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat mogliśmy w pełni samodzielnie zadecydować o przyszłości naszych małych ojczyzn.

Z perspektywy trzech minionych dekad widać, jak ważny był to moment. Dziś można śmiało powiedzieć, że samorządy i ich mieszkańcy zdali swój egzamin celująco.  Polskie gminy przez te 30 lat rozwinęły się i unowocześniły, a zawdzięczają to sprawnie podejmowanym decyzjom i zaufaniu, jakim mieszkańcy obdarzyli swoich reprezentantów.

W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania samorządu terytorialnego, do końca pierwszej dekady XXI wieku, wśród Polaków umacniało się poczucie indywidualnego wpływu na sytuację lokalną. W 1992 roku pewność co do swojej roli w podejmowaniu decyzji na poziomie gminy miało 16% respondentów, a w 2010  roku już 52%. Zaufanie do władz lokalnych rosło z 43% w roku 2002, przez 55% w 2010 roku, aż do 74% w roku 2020 (Komunikat CBOS „O nieufności i zaufaniu” nr 35/2018, „Zaufanie Społeczne” nr 43/2020). Dziś, zgodnie z badaniami CBOS jest ono najwyższe spośród wszystkich polskich instytucji.

Pierwsza Nieporęcka Rada liczyła 20 radnych. Obecnie, zgodnie z zapisami Ustawy o Samorządzie Gminnym, urzęduje 15 radnych. Początkowo organem wykonawczym gminy był Zarząd wyznaczany przez Radę. Pierwszym wybranym przez Radę Gminy Nieporęt wójtem był od 16 czerwca 1990 r. Adam Olechowski. We wrześniu 1990 r. powołano na to stanowisko Bogusława Zdunka. Jego obowiązki przejął w lipcu 1992 r. Wiesław Smoczyński. Od 2002 r. mieszkańcy wybierają wójta w wyborach bezpośrednich.  Od 2002 roku na stanowisko to wybierany jest Sławomir Maciej Mazur.


Czy wiesz, że…
…gmina Nieporęt, jako jedna z pierwszych w Polsce, na początku lat 90-tych przejęła prowadzenie szkół i przedszkoli.


Jak pozyskiwaliśmy środki unijne w latach 2004 – 2020

Podsumowując od 2004 do 2020 roku  złożyliśmy 50 wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Łączna wartość zrealizowanych projektów to prawie 120 mln zł.                          

Łączna wartość otrzymanego dofinansowanie to ponad 75 mln zł                        

Łączny wkład własny Gminy to prawie 45 mln zł.                                                             

Skuteczność zdobywania środków – 74%

Infrastruktura z lat 1990-2020 w liczbach:

wybudowano – 69 km dróg, zmodernizowano 33,1 km

wybudowano – 26 km chodników

oświetlenie uliczne – zamontowano ok, 2 666 latarni

sieć kanalizacyjna – wybudowano 60,62 km sieci kanalizacyjnej oraz 48 przepompowni ścieków

sieć wodociągowa – wybudowano 125 km wodociągu, 2 stacje uzdatniania wody; 97% mieszkańców korzysta z gminnego wodociągu

plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 99% powierzchni gminy

 Nasze nagrody

W rankingach jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – 44 miejsce wśród gmin wiejskich (1548) w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2018 r. , 87 miejsce na 2478 wszystkich gmin w Polsce w rankingu Głównego Urzędu Statystycznego – gminy, które najlepiej pozyskiwały dochody w 2018 roku, 10 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku w kategorii Gmina Wiejska w województwie mazowieckim

W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 

3 miejsce w 2014 roku i 7 miejsce w 2015 roku w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” gmin najlepiej wykorzystujących fundusze unijne w kategorii Gmina Wiejska

13 Miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” – najbardziej innowacyjny samorząd w 2015 w kategorii Gmina Wiejska

21 miejsce  w 2016 r.,  22  miejsce  w 2015 r. i 43 miejsce  w 2013 r. w Rankingu najlepszych samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii Gmina Wiejska

Nagroda „Wójt Roku 2004”

Medal „Pro Masovia” Marszałka Województwa Mazowieckiego  – Gmina Nieporęt, Wójt Gminy Nieporęt za całokształt działalności zawodowej i wybitne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Mazowsza (2015)

Mazowiecka Gmina Roku  – w kategorii Gmina Wiejska 2 nagroda (2011)

W Rankingu „Forbes” „Miasta Atrakcyjne dla Biznesu w kategorii miast i gmin do 50 tys. mieszkańców” – 9 miejsce (2014)

Perła Samorządu  – w kategorii aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży (2019), 
– w kategorii Gmina Wiejska (2015)

Sportowa Gmina  – za skuteczne  realizowanie programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie (2013)

Gmina Fair Play  – Złota Lokalizacja Biznesu (2006), (2005, 2004)

„Przejrzysta Polska” (2005)


Czy wiesz, że …
… gmina Nieporęt jako jeden z pierwszych samorządów wyodrębniła w budżecie środki do dyspozycji sołectw, jeszcze przed wejściem w życie w 2009 roku ustawy o  funduszu sołeckim   


Najważniejsze inwestycje  w gminie Nieporęt 1990-2020:

Budowa budynków użyteczności publicznej:

 • Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym
 • Stanica Strażacka w Nieporęcie (siedziba OSP Nieporęt, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej)
 • cztery siedziby filii GOK: w  Kątach Węgierskich, Stanisławowie Drugim, Wólce Radzymińskiej, Zegrzu Południowym
 • dwie siedziby ognisk  Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ryni i Zegrzu Południowym 
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny Zakład Komunalny
 • rozbudowa Centrum Medycznego Nieporęt
 • rozbudowa budynku Urzędu Gminy Nieporęt

Budowa nowych szkół i przedszkoli, boisk i placów zabaw przy szkołach:

 • szkoła w Józefowie z halą sportową i boiskiem „Orlik”
 • szkoła w Stanisławowie Pierwszym  z halą sportową i boiskiem wielofunkcyjnym
 • szkoła w Izabelinie  z salą gimnastyczną boiskiem i bieżnią
 • przedszkole  w Zegrzu Południowym
 • modernizacja przedszkola w Białobrzegach
 • rozbudowa szkoły w Białobrzegach
 • budowa sali sportowej przy szkole w Wólce Radzymińskiej
 • budowa sali sportowej oraz kortów tenisowych przy szkole w Nieporęcie
 • przebudowa i termomodernizacja szkoły w Nieporęcie
 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Radzymińskiej
 • budowa sali gimnastycznej przy szkole w Białobrzegach
 • modernizacja dachu i montaż systemu klimatyzacji w SP w Stanisławowie Pierwszym
 • budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej w Izabelinie
 • modernizacja sal komputerowych w szkołach podstawowych wraz z zakupem wyposażenia
 • budowa trzech boisk do piłki siatkowej plażowej przy szkole w Stanisławowie Pierwszym
 • budowa oświetlenia boisk przy gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
 • wykonanie placu zabaw dla Przedszkola Gminnego w Zegrzu Południowym i w Nieporęcie
 • budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej
 • budowa placów zabaw przy wszystkich pięciu gminnych szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Budowa boisk i placów zabaw: 

 • boisko ze sztuczną nawierzchnią w Nieporęcie, w Beniaminowie, w Zegrzu Południowym, w Stanisławowie Drugim, przy szkole w Białobrzegach, Orlik w Józefowie
 • pełnowymiarowe boisko piłkarskie w Kątach Węgierskich wraz z szatnią
 • plac zabaw w Białobrzegach
 • plac zabaw w Beniaminowie
 • plac zabaw w Nieporęcie
 • plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna w Zegrzu Południowym
 • plac zabaw  i siłownia zewnętrzna na „Dzikiej Plaży” w Nieporęcie
 • dwa place zabaw w Stanisławowie pierwszym
 • plac zabaw w Ryni
 • plac zabaw w Stanisławowie Drugim
 • plac zabaw i siłownia plenerowa w Rembelszczyźnie,
 • plac zabaw w Kątach Węgierskich (2019 r. modernizacja)

Przebudowa mostów – w ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym, w ul.  Szkolnej w Wólce Radzymińskiej, w ul.  Brukowej w Stanisławowie Pierwszym, w ulicy Strużańskiej w Rembelszczyźnie.

Budowa nowej przeprawy mostowej w Zegrzu Południowym w kierunku Serocka.

Budowa ścieżek rowerowych

➔ Łącznie w gminie Nieporęt mamy już prawie 20 km utwardzonych ścieżek rowerowych, w tym m.in.: ścieżkę rowerową w Józefowie od granicy z Jabłonną do ul. Kościelnej w Kątach Węg. – 3,4 km, trasę pieszo-rowerową Białobrzegi – Rynia – 1,4 km (oraz odcinek ścieżki zrealizowany przez powiat), ścieżkę rowerową z Białobrzegów do Beniaminowa „100-lecia Niepodległości”- 4,5 km,  ścieżkę rowerową nad Kanałem Żerańskim – o długości 8 km.

Ponadto zrealizowane zostały:

 • dokończenie budowy opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Białobrzegi-Rynia, budowa kanalizacji w zachodniej części gminy – Józefów, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, budowa pompowni ścieków P-8
 • budowa systemu kolektorów słonecznych na 590 budynkach
 • realizacja projektu „Cyfrowe okno na eŚwiat einclusion w Gminie Nieporęt” – 240 bezpłatnych laptopów z dostępem do Internetu dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz 60 komputerów dla szkół
 • modernizacja kładki dla pieszych nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie
 • budowa boiska „Orlik” w Józefowie
 •  budowa Kanalizacji sanitarnej w Michałowie-Grabinie – etap I  2017-2019
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym
 • przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Białobrzegi i ulicy Głównej w Ryni wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika
 • budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – łącznie 2847 punktów świetlnych
 • modernizacja oświetlenia wzdłuż ul. Jana Kazimierza  
 • zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa – 4 nowe pomosty, remont pomostu stałego, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boiska do piłki siatkowej, skatepark, ścieżka rowerowa, tor nartorolkowy, modernizacja chodników
 • zgospodarowanie terenu rekreacyjnego „Dzika Plaża” w Nieporęcie – budowa molo, placu zabaw, siłowni, boiska do piłki plażowej, ciągów pieszych,
 • modernizacja budynku GOK w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt
 • wykonanie projektu sieci światłowodowej na terenie gminy
 • budowa ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej w Rembelszczyźnie

Komunikacja w gminie:

linia „705”  funkcjonuje od 1 czerwca 1992, początkowo z Żerania FSO, a następnie z Metra Marymont  do Białobrzegów. W 2007 roku dodano do trasy wydłużone kursy do Ryni oraz do Zegrza Południowego, a w styczniu 2020 r wybrane kursy zostały skierowane do pętli  w Załubicach Nowych.

Linia „736”została uruchomiona po raz pierwszy dnia 1 lipca 2009 roku. Początkowo, linia kursowała na trasie z Żerania FSO przez Kąty Węgierskie i Józefów do Legionowa, do pętli Osiedle Młodych. Jednak dnia 1 lipca 2011 roku zadecydowano o skróceniu linii do pętli Mickiewicza.

Linia „735” została uruchomiona dnia 1 września 2007 roku, w wyniku przekształcenia okresowej linii 804, połączyła Żerań FSO przez Rembelszczyznę i Nieporęt z Zegrzem Południowym. Jedyną zmianę trasy linia przeszła dnia 6 października 2012 roku, kiedy to została wydłużona z pętli Żerań FSO do Metra Marymont.

Linie lokalne :

L-8 – od stycznia.2012 r.

L-31 – od stycznia .2016r

L-33 – od marca.2018r

L-45 – od marca 2018r

L-50 – od stycznia 2020r

Szybka Kolej Miejska SKM  (linia S3) – Lotnisko Chopina – Nieporęt – Radzymin – od 2 stycznia 2020 r. 

Remonty i modernizacje dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych:

– droga krajowa nr 61

– drogi wojewódzkie nr 631,633,632

– przebudowa drogi powiatowej ul. Szkolnej w Izabelinie,
– przebudowa drogi powiatowej ul.  Szkolnej w Wólce Radzymińskiej

Budowa nowych rond:

Rondo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie

Rondo im. rotm. Witolda Pileckiego w Rembelszczyźnie

Rondo im. Jana Pawła II w Nieporęcie

Rondo im. Legionów Polskich w Białobrzegach

Rondo w drodze 61 w Zegrzu Południowym

Radni Gminy Nieporęt wszystkich kadencji