Nauka online w gminie Nieporęt

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej, w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, we wszystkich szkołach podstawowych w gminie Nieporęt nauczyciele  pozostają w gotowości do pracy.

    Zamknięcie szkół nie oznacza zawieszenia nauki. Nauczyciele przygotowują dla uczniów materiały edukacyjne do pracy w domu i przesyłają je drogą elektroniczną. W każdej szkole organizacja nauki może odbywać się trochę inaczej , gdyż nauczyciele korzystają z różnych narzędzi komunikacji z uczniami. Wszyscy wykorzystują do tego celu dziennik elektroniczny Librus, ale korzystają też z grup na Facebooku, Squla i z indywidualnych kont email office dla każdego ucznia. W dwóch pierwszych dniach zdalnej nauki nie wszystko funkcjonowało idealnie, gdyż niekiedy nauczyciele i uczniowie napotykali problemy natury technicznej, np. przeciążony Librus zawieszał się. Nauczyciele opracowali plany pracy do 25 marca i starają się prowadzić zajęcia zgodnie z codziennym planem lekcji. Ministerstwo Edukacji Narodowej codzienne ogłasza komunikaty, w których wskazuje portale i  strony internetowe a także pasma edukacyjne w tvp, z których mogą korzystać zarówno nauczyciele, jak i uczniowie.   Na stronach CKE i OKE zamieszczone są materiały dla uczniów klas ósmych, którzy w obliczu czekających ich niebawem egzaminów wymagają szczególnego wsparcia nauczycieli i rodziców. Gotowi do tego wsparcia są pedagodzy i psycholodzy szkolni.

   17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół oraz placówek systemu oświaty do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania. Wszystko wskazuje na to, że zawieszenie pracy szkół potrwa do przerwy wiosennej z okazji Świąt Wielkanocnych.

   Kontakt ze szkołami jest możliwy tylko drogą elektroniczną. Nad szkołami czuwają dyrektorzy. Można im zgłaszać wszelkie problemy, a w razie potrzeby prośby o pomoc i wsparcie.

Wykaz telefonów i adresów e-mail do szkół :

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie

adres: ul. Dworcowa 9; 05-126 Nieporęt
tel: 22 774-83-66
fax: 22 772-30-80
e-mail: spn@nieporet.pl
www.spn.nieporet.pl
Dyrektor: mgr Edyta Kuś

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

adres: ul. Wojska Polskiego 21; 05-127 Białobrzegi
tel/fax: 22 774-87-13
e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
www.spb.nieporet.pl
Dyrektor: mgr Agata Łukasiuk

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie

adres: ul. Szkolna 62; 05-119 Legionowo
tel./fax: 22 772 30 69
e-mail: spj@nieporet.pl
www.spj.nieporet.pl
Dyrektor: mgr Agnieszka Powała

Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie

adres: ul. Szkolna 1; 05-126 Nieporęt
tel./fax: 22 774-83-22
e-mail: spi@nieporet.pl
www.spi.nieporet.pl
Dyrektor: mgr Wanda Biłas

Szkoła Podstawowa im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej

adres: ul. Szkolna 79; 05-126 Nieporęt
tel./fax: 22 774 87 69
e-mail: sekretariat@zspwr.nieporet.pl
www.zspwr.nieporet.pl
Dyrektor: mgr Lidia Wize

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

adres: ul. Jana Kazimierza 291; 05-126 Nieporęt
tel./fax: 22 772 30 30

http://www.gim.nieporet.pl/
e-mail:spsp@nieporet.pl
Dyrektor: mgr Joanna Sobczak