WFOŚIGW w Warszawie udzielił Gminie Nieporęt dotacji w kwocie 10 555,90 zł na realizację zadania ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap X w 2019 r.”

wfos