Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – udział gminy Nieporęt w zakresie obszaru tematycznego E-środowisko.

Projekt pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje dotyczące projektu

Wartość całkowita projektu: 26 220 146,40 zł
Wkład własny: 7 226 605,62 zł
Wartość dofinansowania: 18 993 504,78 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: II Wzrost e-potencjału Mazowsza
Działanie: 2.1 E-usługi 
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 31.12.2023
Lider projektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostki realizująca projekt: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Stołeczne Biuro Turystyki, Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin:

 1. Czosnów, 
 2. Góra Kalwaria,
 3. Halinów, 
 4. Izabelin, 
 5. Karczew, 
 6. Kobyłka, 
 7. Konstancin-Jeziorna, 
 8. Legionowo, 
 9. Lesznowola, 
 10. Marki, 
 11. Milanówek,
 12. Nieporęt, 
 13. Nowy Dwór Mazowiecki, 
 14. Otwock, 
 15. Piastów, 
 16. Podkowa Leśna, 
 17. Pruszków, 
 18. Radzymin, 
 19. Stare Babice,
 20. Sulejówek, 
 21. Wieliszew, 
 22. Wołomin, 
 23. Ząbki, 
 24. Zielonka, 
 25. Żyrardów.

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Cele tematyczne:

 • Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych i usług publicznych na terenie WOF;
 • Uatrakcyjnienie i zwiększenie dostępności oferty kulturalnej i turystycznej WOF;
 • Przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową;
 • Dostarczenie narzędzia e-kontroli w postaci systemu, który usprawni kontrolę opłat miejsc parkingowych;
 • Zwiększenie świadomości instytucji i osób fizycznych na temat stanu jakości powietrza na terenie WOF.

Zakres projektu obejmuje 5 obszarów tematycznych:

E-dostępność – wdrożenie systemu mikro-nawigacji i informacji kontekstowej, który ma ułatwić poruszanie się po przestrzeniach publicznych, w tym wewnątrz budynków oraz zwiększyć dostępność informacji i usprawnić załatwianie spraw w urzędach publicznych w szczególności osobom z dysfunkcją wzroku.

E-turystyka – stworzenie wirtualnego, spersonalizowanego, mobilnego przewodnika dla turystów i mieszkańców, promującego ofertę turystyczną i kulturalną gmin, powiązanego z informacjami kontekstowymi, elementami rozszerzonej rzeczywistości i grywalizacji (np. interaktywnymi ścieżkami zwiedzania, grami miejskimi).

E-transport – przygotowanie do wdrożenia (zbadanie potrzeb, wybór technologii) narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową, w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego, elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych.

E-parkowanie – stworzenie systemu e-kontroli SPPN, który wzmocni służby kontrolne i zoptymalizuje kontrolę, co znacząco wpłynie na podniesienie jej skuteczności, a w konsekwencji poprawi pogarszającą się sytuację parkingową w Warszawie oraz pomoże podnieść jakość powietrza.

E-środowisko – stworzenie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących parametrów środowiskowych w obszarze jakości powietrza.

Dane dotyczące parametrów środowiskowych w obszarze jakości powietrza są dostępne poprzez stronę internetową: https://iot.warszawa.pl/mapa?filter=air

Więcej informacji na temat projektu udziela Pani Sylwia Papiewska, tel: 22 443 02 31 email: SPapiewska@um.warszawa.pl

https://piuw.um.warszawa.pl/documents/57906/2297782/logotypy_unijne_wydruk_kolorowy1.jpg/1f02f1c7-c55f-9d88-e472-abb4143743a0?version=1.0&t=1598630342404