Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, do którego przystąpiła gmina Nieporęt, do końca roku zrealizowany zostanie dostęp do bezpłatnego internetu w budynku urzędu oraz w promieniu 100 metrów od niego. Zapewni go 17 urządzeń dostępowych, które dofinansowane zostaną ze środków unijnych kwotą 64,3 tys. złotych. Została już podpisana umowa na przekazanie środków finansowych gminie Nieporęt na ten cel.