Wyniki ankiet dot. przebiegu linii kolejowej nr 20

Powyżej mapa przebiegu wariantów konsultowanej linii kolejowej na terenie powiatu legionowskiego.

Dziękujemy za duże zaangażowanie w wypełnianie ankiet dotyczących proponowanego przez CPK przebiegu linii kolejowej nr 20 i drogi ekspresowej S10. Wpłynęło do nas łącznie 3284 formularzy w wersji elektronicznej i papierowej. Wyniki ankiet zamieszczamy poniżej.

Wszystkie ankiety, które do wczoraj wpłynęły do Urzędu Gminy Nieporęt zostały złożone osobiście w CPK. Do ankiet załączone zostało stanowisko Rady Gminy Nieporęt z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Ankiety w wersji papierowej, dostarczone dzisiaj (10.03.2020 r.), zostały wysłane pocztą.

Powyżej mapa przebiegu wariantów konsultowanej drogi ekspresowej S10 na terenie powiatu legionowskiego.