XXVII Sesja Rady Gminy Nieporęt VII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXVII Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  1. Uroczystość wręczenia Pani Zenobii Sołtys Aktu nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Nieporęt” oraz pamiątkowego medalu.

  1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2016-2024.

  2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.

  3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:

Eugeniusz Woźniakowski