Z Nieporęcką Kartą Komunikacyjną pojedziesz taniej!

Wójt Gminy Maciej Mazur podpisał porozumienie z przedstawicielem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie dofinansowania przez gminę cen 30 i 90 dniowych biletów normalnych i ulgowych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w ramach gminnych przewozów pasażerskich. Dopłata kodowana będzie na Nieporęckiej Karcie Komunikacyjnej i obowiązywała będzie przy zakupie biletu na kolejny okres 30 lub 90 dniowy.

To kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, posiadających bilety miesięczne i kwartalne. Zapłacimy mniej przy zakupie biletu dzięki posiadanej Nieporęckiej Karcie Komunikacyjnej. Różnica w cenie pokryta zostanie z budżetu gminy Nieporęt.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przy zakupie biletu 30 i 90 dniowego normalnego i ulgowego jest zamieszkiwanie na terenie gminy Nieporęt oraz  rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem w zeznaniu podatkowym gminy Nieporęt jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osiąga się dochód.

Aby zakupić bilet z dopłatą niezbędna jest nam spersonalizowana  Nieporęcka Karta Komunikacyjna, akceptowana przez ZTM w Warszawie na mocy podpisanego porozumienia. Jej wyrobienie jest możliwe od 16 października w Urzędzie Gminy Nieporęt, w dziale Zarządu Dróg. Wniosek można wypełnić na stronie http://wniosekokarte.nieporet.pl, a po odbiór spersonalizowanej karty trzeba zgłosić się osobiście z dowodem tożsamości oraz poświadczeniem dokonania rozliczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem gminy Nieporęt jako miejsca zamieszkania. Wniosek możemy również wypełnić osobiści na miejscu.Do karty wykorzystywane jest jedynie zdjęcie wykonywane na miejscu.

Wyrabianie Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Nieporęt rozpocznie się 16 października. 

Poziom dopłat do Biletu „Warszawa+” w ramach „Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej”
bilety2