Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w Nieporęcie

Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w Nieporęcie

Celem operacji jest zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa, poprzez budowę drogi wewnętrznej, ścieżki rowerowej, trasy rolkowej oraz chodników o łącznej powierzchni 9175 m2, a także zakup i montaż inteligentnych ławek solarnych (3 szt.), pełniących także funkcje stojaków rowerowych. Realizacja operacji wpłynie na rozwój lokalny poprzez podniesienie atrakcyjności tego obszaru.

wartość uzyskanego dofinansowania to: 500 000,00 zł

123