Zapłać kartą w urzędzie!

Od 20 grudnia możemy w urzędzie gminy zapłacić podatek lub uiścić inną należną opłatę przy użyciu karty płatniczej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. To kolejne zaproponowane rozwiązanie, które upraszcza załatwianie spraw.

Do wykorzystania są dwa terminale, które obsługują karty płatnicze oraz system BLIK. Jeden terminal znajduje się w Dziale Podatków i Windykacji i przeznaczony jest do zapłaty podatków.

Drugi terminal jest w Kancelarii urzędu i tu możemy zrobić opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi, opłaty skarbowe, opłatę za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za zajecie pasa drogowego itp.

Skorzystanie z terminala płatniczego w urzędzie ułatwia nam załatwienie sprawy, ponieważ opłaty dokonujemy na miejscu, bez konieczności udania się do kasy banku.