Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzeni konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

zarz.92.-01 zarz.92.-02 zarz.92.-03 zarz.92.-04 zarz.92.-05 zarz.92.-06 zarz.92.-07 zarz.92.-08 zarz.92.-09 zarz.92.-10 zarz.92.-11 zarz.92.-12 zarz.92.-13 zarz.92.-14 zarz.92.-15 zarz.92.-16