.

Krew jest potrzebna każdego dnia i żadna epidemia tego nie zmieni.

26 października (poniedziałek) w godz. 9.00 – 13.30 przy Urzędzie Gminy Nieporęt zostanie ustawiony ambulans do pobierania krwi..Zapraszamy wszystkich, którzy chcą i mogą oddać krew, szczególnie teraz, w dobie pandemii, gdzie na długi czas wstrzymane były wszelkie akcje krwiodawstwa. Pandemia nie zmniejszyła zapotrzebowania na krew, a wręcz przeciwnie. Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawia-ją, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne.
Akcja realizowana jest przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Legion” i współfinansowana ze środków Powiatu Legionowskiego w ramach zadania publicznego pn. „Krzewienie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego w 2020 r.”