Sport i kultura fizyczna w Gminie Nieporęt

I. Gminna infrastruktura sportowa – Mieszkańcy Gminy mają zapewnioną infrastrukturę sportową w postaci:

 • Pływalni Sportowej „Aquapark Fala” w Stanisławowie Pierwszym;
 • 17 gminnych placów zabaw;
 • 7 wielofunkcyjnych boisk sportowych w tym kompleks Orlik;
 • 8 małych boisk sportowych i miejsc do gier sportowych;
 • 2 siłowni zewnętrznych;
 • 5 hal i sal gimnastycznych.

Gmina zagospodarowała także obiekt tzw. Dzikiej Plaży gdzie zorganizowała  najbardziej uczęszczane kąpielisko w Powiecie Legionowskim oraz prowadzi Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy Nieporęt-Pilawa.

II. Środki finansowe z budżetu Gminy przeznaczone na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w samym 2016 r.

Łączna kwota środków przewidzianych w budżecie gminy w 2016 r. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nieporęt  to ok. 330 000 zł, w tym:

1. Dotacje dla klubów sportowych – 190 000 zł       

Kwotę zaplanowano na dotacje celowe z budżetu gminy, na sfinansowanie zadań publicznych Gminy Nieporęt w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży  mieszkańców gminy w 2016 roku w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, żeglarstwo, minitenis, tenis ziemny, judo i pływanie zleconych do realizacji następującym stowarzyszeniom:

 • Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” (piłka nożna dla dzieci i młodzieży uczniów gimnazjum i szkoły średniej) – I transza w wysokości – 45 000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Józefów” (piłka nożna dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej) – I transza w wysokości  – 30 000 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa” – I transza w wysokości – 20 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy ‘Dębina” – I transza w wysokości – 70 000 zł.
 • Uczniowski klub Sportowy „Fala” – I transza w wysokości – 20 000 zł

Za otrzymane transze dotacji, na podstawie umów zawartych z gminą, kluby sportowe prowadzą w systematyczną pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieżą oraz zorganizowały zawody sportowe stwarzające im możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności wyniesionych z zajęć. Powyższe zadania realizowane są ramach otwartych konkursów ofert w zakresie pożytku publicznego.

Ponadto w 2016 r. udzielono dotacji  Stowarzyszeniu Stanisławowska Inicjatywa Sąsiedzka na realizację zadania publicznego pn. „Żyj zdrowo na sportowo” w wysokości 4 000 zł.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację imprez i zawodów sportowych  zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez sportowych, nadzór nad gminnymi obiektami sportowymi

2. Nagrody sportowe Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów  we współzawodnictwie krajowym – Gmina promuje sportowców przyznając nagrody sportowe:

Od 2005 roku – przyzna 60 razy, w wysokości zależnej od osiągniętego wyniku sportowego od 1000 zł do 2000 zł.  Łączna wartość przyznanych nagród 101 000 zł.

W szkołach podstawowych i w gimnazjum prowadzone są klasy sportowe i finansowe przez Gminę zajęcia z nauki pływania.

Nowe inwestycje Gminy

 • W 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg na budowę sali sportowej przy szkole w Białobrzegach,
 • Przygotowana jest dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych wzdłuż Kanału Królewskiego oraz wzdłuż ul. Strużańskiej,
 • Opracowano projekt zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa (I etap).