Zimowy Maraton Zumba-Fitness

REGULAMIN MARATONU ZUMBA – FITNESS

1. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w programie maratonu.
2. Każdy uczestnik maratonu powinien zgłosić się 15 min przed imprezą.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
4. Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie NW.
5. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w maratonie osób, których zachowanie zakłóca przebieg zdarzeń lub jest w inny sposób niestosowne. W szczególności nie dozwolone jest spożywanie alkoholu, palenie papierosów oraz wnoszenie i używanie narkotyków.
6. Udział w maratonie jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora informacyjnych i marketingowych.
7. Zapisy na Maraton proszę kierować pod adres mailowy a.wenerska@interia.pl lub tel. 507 262 122.
8. Uczestnik maratonu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji i kultury fizycznej w Gminie Nieporęt.
9. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.