Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim

Film zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza” w ramach projektu pt. „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej