Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Aktualności PKW>>>


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wiosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania

Wzór upoważnienie do odbioru zaświadczenia

Wniosek o zmianę miejsca glosowania