Konkurs fotograficzny „Woda w obiektywie- akweny w gminie Nieporęt”.

Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od momentu ogłoszenia Konkursu do dnia 30 września 2019 roku.

  1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursie fotograficznym.
  2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 12 fotografii.
  3. Fotografie zgłoszone do Konkursu powinny być wykonane techniką cyfrową przy użyciu dowolnego sprzętu elektronicznego.
  4. Dopuszczalna jest jedynie podstawowa obróbka , mająca na celu polepszyć jakość zdjęcia (np. zmiana kontrastu, nasycenia barw itp.). Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż, są niedopuszczalne.
  5. Fotografie należy dostarczyć w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD albo pamięć przenośna), w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości minimum 6 Mpix tj. 3000 pixeli x 2000 pixeli.
  6. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek
    załączyć ich pozwolenie na wykorzystanie wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

Regulamin: