Akcja „Bezpieczny powrót ze szkoły do domu”

W imieniu firmy PKS POLONUS Chciałem poinformować o akcji „Bezpieczny powrót ze szkoły do domu” , która będzie polegała na omówieniu przez funkcjonariusza policji zasad bezpieczeństwa jakie dziecko powinno zachować podczas powrotu ze szkoły do domu. Akcja będzie przeprowadzona w pierwszych klasach wybranych szkołach podstawowych. Przedstawiciel naszej firmy w tym czasie rozda odblaskowe opaski uczniom.

Spotkania odbędą się:
– 15-11-2012 – Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
– 16-11-2012 – Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie