Debata społeczna „Razem bezpieczniej”

Komendant Powiatowy Policji w Legionowie zaprasza mieszkańców gminy Nieporęt na spotkanie, którego tematem będzie przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania oraz miejscach publicznych.

Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości i innym zjawiskom patologii społecznej.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, 26 listopada 2015 roku o godzinie 17.00.
Zapraszamy do udziału w dyskusji.