Droga ku niepodległości

echo nieporetu droga ku niepodleglosci