Gminne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Nieporęt

Zapraszamy do udziału w zawodach sportowych rozgrywanych z okazji
Święta Gminy Nieporęt 2011

Gminne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Nieporęt

Termin: 18 czerwca 2011r. (sobota).
Miejsce: Białobrzegi – staw wędkarski Koła Wędkarskiego Nr 30 – obok Jednostki Wojskowej
Zbiórka zawodników: godzina 7.00 – przy stawie PZW.
Początek zawodów przewidziany na godz. 7.30.
Zakończenie zawodów przewidziane na godz. 12.00.
Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych:
– kadeci (do 10 lat),
– juniorzy (od 11 do 16 lat),
– seniorzy (powyżej 16 lat).

Uwaga !
1. Dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestniczą w zawodach pod opieką rodziców (opiekunów prawnych).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dojazd uczestników na zawody i powrót.
3. Organizator zawodów uznaje, że dzieci uczestniczące w zawodach posiadają zgodę
rodziców-opiekunów prawnych.

Wręczenie nagród w dniu zawodów o godz. 19.00 w trakcie uroczystości związanych z obchodami Święta Gminy Nieporęt – Port Jachtowy w Nieporęcie.