II Bieg Niepodległości

bieg niepodleglosci plakat2

Regulamin
II Bieg Niepodległości Gminy Nieporęt
11.11.2017 r. godz.11.11

1. Organizator

Gmina Nieporęt, 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1,
tel. 22 767-04-00
www.nieporet.pl

2. Patronat

Bieg odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Nieporęt Sławomira Macieja Mazura.

3. Strona zapisów internetowych

[lsvr_button text=”ZAPISY” link=”http://www.festiwalbiegowy.pl/II-bieg-niepodleglosci-rejestracja/” target=”default” style=”default”]

4. Informacje podstawowe

1) Bieg ma charakter otwarty.
2) Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie się do biegu poprzez formularz internetowy .
3) Uczestnicy biegu mają prawo skorzystać z nieodpłatnego parkingu przy ul. Warsztatowej – dojazd ul. Jana Kazimierza, ul. Sonaty, ul. Koncertowa, ul. Warsztatowa 5.
4) Trasa 10 km posiada atest PZLA, pozostałe trasy nie posiadają atestu PZLA.
5) Wybór dystansu jest obligatoryjny, nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie biegu.
6) Obowiązuje limit uczestników:
7) Biegi dzieci (400m i 800m) – 80 osób
8) Bieg 10 km – 100 osób
9) Bieg 4,75 km – 180 osób

5. Trasy biegów:

BIEGI DLA DZIECI
Biegi w formule rekreacyjno-zabawowej bez pomiaru czasu

Dystans 400 m dla dzieci (6 lat – 8 lat)

Zbiórka: przy bramie startowej
Start godzina: 9.30.
Przebieg trasy: nawierzchnia asfalt, zróżnicowana konfiguracja.

Start/meta: parking przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym, następnie ul. Izabelińską w kierunku ul. Królewskiej, nawrót przed mostem.

Biuro zawodów: będzie znajdować się na placu przed kościołem.
Limit czasu: ze względu na układ komunikacyjny gminy, każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy:
30 minut. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zejść z trasy, wsiąść do samochodu z napisem koniec biegu.

Dystans 800 m dla dzieci (9 lat – 12 lat)

Zbiórka: przy bramie startowej
Start godzina: 10.00.
Przebieg trasy: nawierzchnia asfalt, zróżnicowana konfiguracja .
Start/meta: parking przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym,
następnie ul. Izabelińską w kierunku ul. Przyszłość, nawrót za mostem, potem ul. Izabelińską do ul. Koncertowej
Biuro zawodów: będzie znajdować się na placu przed kościołem.
Limit czasu: ze względu na układ komunikacyjny gminy, każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy:
45 minut. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zejść z trasy, wsiąść do samochodu z napisem koniec biegu.

BIEGI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

BIEG 10 km atest PZLA

Start godzina: 11.11.
Trasa biegu – dla dystansu około 10 km.
nawierzchnia asfalt/ droga polna (odcinek ok.750 m), zróżnicowana konfiguracja (most na Izabelińskiej).
Start/meta: parking przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym,
następnie ulica Izabelińska, Przyszłość , Klonowa, Graniczna, Małołęcka, Królewska, Izabelińska – Koncertowa.
Biuro zawodów: będzie znajdować się na placu przed kościołem.
Limit czasu: ze względu na układ komunikacyjny gminy, każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy:
1,5 godz. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zejść z trasy, wsiąść do samochodu z napisem koniec biegu.

BIEG około 4,75 km – start 11.26

Start godzina: 11.26.
Trasa biegu – dla dystansu około 4,75 km.
nawierzchnia asfalt/ droga polna (odcinek ok.750 m), zróżnicowana konfiguracja (most na Izabelińskiej).
Start/meta: parking przed kościołem ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym,
następnie ulica Izabelińska, Małołęcka, Polna, Królewska, Izabelińska – Koncertowa.
Biuro zawodów: będzie znajdować się na placu przed kościołem.
Limit czasu: ze względu na układ komunikacyjny gminy, każdego zawodnika obowiązuje limit pokonania trasy:
1 godz. Jeżeli zawodnik nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zejść z trasy, wsiąść do samochodu z napisem koniec biegu.

6. Program szczegółowy dla biegów dla dzieci

08.30 – otwarcie biura zawodów – plac przed kościołem ul. Koncertowa
do godz. 10.20 rejestracja nowych zawodników
8.30 – 9.20 odbiór pakietów przez zarejestrowanych zawodników przez formularz internetowy (6 – 8 lat)
8.30 – 9.45 odbiór pakietów przez zarejestrowanych zawodników przez formularz internetowy (9 – 12 lat))
9.45 – zamknięcie biura zawodów dla dzieci
9.30 – powitanie zawodników na linii startu (6 lat – 8 lat) start zawodników
10.00 – powitanie zawodników na linii startu (9 lat – 12 lat) start zawodników
ok. 10.30 – wręczenie nagród dla dzieci, powitanie zawodników biegów 4,75 km i 10 km oraz uroczyste złożenie kwiatów.

7. Program szczegółowy dla biegu 4,75 km i 10 km.

08.30 – otwarcie biura zawodów – plac przed kościołem ul. Koncertowa
do godz. 10.20 rejestracja nowych zawodników (w miarę dostępności miejsc)
8.30 – 10.50 odbiór pakietów przez zarejestrowanych zawodników przez formularz internetowy
10.50 – zamknięcie biura zawodów
ok. 10.30 – powitanie zawodników biegów 4,74 km i 10 km oraz uroczyste złożenie kwiatów
11.11 – start zawodników 10 km
11.26 – start zawodników 5 km
ok. 13.00 – wręczenie nagród dla biegów 4,74 km i 10 km
do godz. 13.00 – zakończenie biegu.

8. Klasyfikacja

BIEGI DLA DZIECI

Dzieci 400 m (6 lat – 8 lat)
Dziewczęta, Chłopcy
I miejsce – nagroda rzeczowa I miejsce – nagroda rzeczowa
II miejsce– nagroda rzeczowa II miejsce– nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa III miejsce – nagroda rzeczowa

Dzieci 800 m (9 lat – 12 lat)
Dziewczęta, Chłopcy
I miejsce – nagroda rzeczowa I miejsce – nagroda rzeczowa
II miejsce– nagroda rzeczowa II miejsce– nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda rzeczowa III miejsce – nagroda rzeczowa

BIEGI DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

BIEG około 4,75 km

OPEN kobiety 4,75 km
I miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł

OPEN mężczyźni 4,75 km
I miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł

BIEG 10 km

OPEN kobiety 10 km
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł

OPEN mężczyźni 10 km
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł

8. Pomiar czasu

Pomiar czasu będzie prowadzony dla dystansu 4,75 km i 10 km przy użyciu chipów zamocowanych do sznurowadła w bucie. Posiadanie chipa oraz przymocowanie go zgodnie z instrukcją podaną na kopercie jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Po zakończeniu biegu chip należy zwrócić Organizatorowi.

9. Numer startowy
Każda zgłoszona do biegu osoba otrzyma numer startowy, który należy zamocować z przodu koszulki.

10. Nagrody

1) Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa.
2) Zwycięzcy biegu otrzymują pamiątkowy puchar, a także w zależności od biegu nagrody finansowe (biegi 5 km i 10 km) oraz nagrody rzeczowe (biegi dla dzieci).
3) Zwycięzcy biegu otrzymają nagrody finansowe po wypełnieniu oświadczenia, które może być złożone osobiście podczas biegu lub przesłane pocztą na Adres Fundacja Festiwal Biegów ul Solec 85, 00-382 Warszawa lub mailowo na adres festiwalbiegowy@isw.org.pl, najpóźniej do 10 dni po zakończeniu imprezy.
5) Warunkiem uzyskania koszulki w wybranym przez siebie rozmiarze jest zgłoszenie do dnia 3.11.2017.

11. Uczestnictwo – zasady

1) Od zgłaszających się do biegu nie będzie pobierana opłata startowa.
2) Uczestnik biegu otrzymuje numer startowy, koszulkę, czip, obsługę informatyczną mierzenia czasu biegu, wodę mineralną na mecie. Za półmetkiem, dla zawodników uczestniczących w biegu na dystansie 10 km zorganizowany będzie punkt z wodą.
3) Organizator zapewnia logistykę zaplecza przed i po biegu, opiekę medyczną w trakcie trwania biegu.
4) Do startu w biegu 4,75 km i 10 km dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 13-ty rok życia,
5) Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu – formularz będzie dostępny w biurze zawodów.
6) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie zdrowia i życia.
7) Przekazanie Organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
8) Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9) Wszyscy zawodnicy startujący w biegu 4,75 km i 10 km muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu:
– do godz. 11.00 zarejestrowani przez stronę internetową
– do godz. 10.20 nowi zawodnicy.
10) W celu weryfikacji zawodnicy muszą przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną).
11) Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu.
12) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

12. Zgłoszenia

1) Elektroniczny panel zgłoszeń zostanie uruchomiony w dniu 12.10.2017 r. na stronie
www.festiwalbiegowy.pl i będzie dostępny poprzez stronę Urzędu Gminy Nieporęt: www.nieporet.pl.
2) Zgłoszenie należy przesyłać w formie elektronicznej.
3) Zgłaszającym się w dniu biegu Organizator nie gwarantuje koszulki.
4) Wyniki końcowe dostępne będą po zakończeniu imprezy na stronach Urzędu Gminy Nieporęt
i www.festiwalbiegow.pl.
5) Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia, czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startowej, w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

13. Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.