KONKURS PLASTYCZNY NA KAPELUSZ DLA KRÓLOWEJ ANGLII

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIEPORĘCIE ORGANIZUJE KONKURS PLASTYCZNY NA KAPELUSZ DLA KRÓLOWEJ ANGLII. KONKURS SKIEROWANY JEST DO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM ORAZ GIMNAZJALNYM, W PRZYPADKU KATEGORII „OPEN” DLA CAŁYCH RODZIN W DOWOLNYM WIEKU.
WSZYSCY UCZESTNICY POWINNI BYĆ MIESZKAŃCAMI TERENU GMINY NIEPORĘT.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „KAPELUSZ DLA KRÓLOWEJ ANGLII”

1. Do konkursu przystępują uczestnicy w pięciu kategoriach wiekowych:
-przedszkole i zerówka
-szkoła podstawowa, klasy 1-3
-szkoła podstawowa, klasy 4-6
-gimnazjum
-kategoria „open” bez ograniczeń wiekowych
2. Przedmiotem prac jest kapelusz (forma przestrzenna)
3. Technika wykonania pracy dowolna (plecenie, wycinanki, akwarela, pastele, farby plakatowe, techniki mieszane itp.).
4. Forma: praca plastyczna, przestrzenna.
5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika, wiek autora, nazwę przedszkola, szkoły oraz tytuł pracy.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowane przez niego przedszkole lub szkoła wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.
7. Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie w terminie do 28 maja 2012 r.
8. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów konkursu.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 03 czerwca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury ok. godz. 18.00.
10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe a laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe.
11. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane dnia 03 czerwca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury.
12. Prace biorące udział w konkursie będzie można odebrać od organizatora po wystawie.

Organizator konkursu:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 9a
05-126 Nieporęt
Tel. 22 774 83 26