LVI Sesja Rady Gminy Nieporęt

Uprzejmie zapraszam na LVI Sesję Rady Gminy Nieporęt V kadencji, która odbędzie się w dniu 11 października 2010 r. (poniedziałek) od godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVIII – LII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefowie – im. Wandy Chotomskiej.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wiolinowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 19/10.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Smyczkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 116/7.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśny Zakątek” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 72/3.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Paproci” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 74/10.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Jarzębiny” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 69/1.
14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Sielska” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 285/4; 285/50 i 284/8.
15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Księżycowa” gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 286/10, 286/11, 286/21, 286/32, 286/47, 286/54, 286/60 i 286/74.
16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Wojskiego” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki ewid. o nr nr 12/7, 12/10, 12/22 i 12/29.
17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Stolnika” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 9/3 i 9/7.
18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Inwokacji” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewid. gruntów jako działki o nr nr 298/9 i 298/14.
19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Baśniowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Michałów-Grabina gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 7/16.
20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i 291/47.
21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Gościnna” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 34/3, 34/8 i 36/1.
22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Kąty Węgierskie gmina Nieporęt, oznaczonej jako działka nr 558/27.
23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Nieporęt udziału 49/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2.
24. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt udziałów 42/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.
25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały: w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 652/2, udziału 1/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 655/2 oraz udziałów 8/50 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 641/3.
26. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonych we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiących działki ewid. o nr nr 652/2 i 647/5.
27. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia ”Planu Odnowy Miejscowości Józefów”.
28. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Warszawa,
29. Zapytania i wolne wnioski.
30. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy:
Eugeniusz Woźniakowski