Matczyna Niedziela

Wójt i Rada Gminy Nieporęt, Proboszcz Parafii NMP Wspomożycielki Wiernych. sołtysi wsi: Aleksandrów, Izabelin,
Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, Rembelszczyzna zapraszają 20 maja 2012 r. na festyn rekreacyjno – sportowy „Matczyna Niedziela” w Stanisławowie Pierwszym.