Mikołajki w GOK – spektakl i spotkanie z Mikołajem