Prelekcja „Dziedzictwo polskie XVIII w.” oraz „Sztuka typograficzna dawnej Warszawy w latach 1578 – 1779”