Niedziela tematyczna „Wrzesień 1939 r. na ziemi legionowskiej”