Nieporęckie Lato Muzyczne – koncert zespołu CAMERATA VISTULA

Koncert zespołu CAMERATA VISTULA

Camerata Vistula – zespół kameralistów Camerata Vistula został założony w 1986 roku przez wiolonczelistę Andrzeja Wróbla, który pełni funkcję kierownika artystycznego zespołu. W skład 12-osobowej grupy wchodzi 6 instrumentów smyczkowych, 5 instrumentów dętych i fortepian. Skład taki umożliwia przedstawienie słuchaczom wielu dzieł kameralistyki światowej, rzadko wykonywanych tylko z powodu nietypowego składu instrumentów, na jaki zostały skomponowane. W repertuarze zespołu znajdują się dzieła kameralne, powstałe od późnego baroku do współczesności.

Wiele utworów zostało napisanych specjalnie dla Cameraty Vistuli. Bliska współpraca zespołu z wieloma twórcami sprawia, że ma on w swoim dorobku liczne prawykonania utworów polskich kompozytorów współczesnych. Wiele pozycji ze swojego repertuaru Camerata nagrała dla Polskiego Radia, a także dla radia BBC, Polskiej Telewizji i wytwórni płytowych. Nagrania płytowe otrzymały doskonałe recenzje w pismach brytyjskich i francuskich. Zespół występował w salach koncertowych Polski, Belgii, Czech, Słowacji, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz w Meksyku, a także na wielu renomowanych festiwalach, takich jak: „Warszawska Jesień”, La Chaise Dieu Festival, „Inventionen” w Berlinie, „Cervantino” w Meksyku, festiwal w Glasgow.

Koncerty Cameraty Vistuli za każdym razem otrzymywały doskonałe recenzje w prasie: „Dynamiczna grupa (…) założona przez charyzmatycznego, brodatego wiolonczelistę Andrzeja Wróbla. Zespół ten posiada imponujący i świeży stopień zaangażowania i dogłębnego zrozumienia (…) muzyki współczesnej, któremu niewiele zespołów potrafi dorównać ” („The Guardian”). W Warszawie Camerata Vistula daje rocznie kilkanaście koncertów, na które przychodzi publiczność związana ze środowiskiem intelektualnym i artystycznym miasta. Od 2003 roku Zespół Camerata Vistula jest głównym wykonawcą na Festiwalach Polskiej Muzyki Kameralnej. Na Nieporęckim Lecie Muzycznym Camerata Vistula wystąpi ze specjalnym programem muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej na 6 przepięknych instrumentów smyczkowych.