NIEPORĘCKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE – SPOTKANIE Z HISTORIĄ