Obchody 222. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja