Obchody 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja