Spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczną naukę w klasie przedszkolnej „0” i w klasie pierwszej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie zaprasza na spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2011/2012 rozpoczną naukę w klasie przedszkolnej „0” i w klasie pierwszej.

Szkoła Podstawowa im.Bronisława Tokaja jest nowoczesną placówką z bogatymi tradycjami oświatowymi. Dobrze służy uczniom w zdobywaniu wiedzy, a jednocześnie przygotowuje ich do życia.

● Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce i zdobywają nagrody w licznych konkursach, również o zasięgu ogólnopolskim. Osiągają bardzo wysokie wyniki podczas sprawdzianu kompetencji klas szóstych (zawsze powyżej średniej powiatu).

● Rozwijamy talenty i zainteresowania naszych uczniów poprzez:
– Zajęcia sportowe ( basen, minitenis, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, gimnastyka korekcyjna, żeglarstwo),
– Koła zainteresowań ( artystyczne i teatralne, dziennikarskie, recytatorsko-teatralne, informatyczne, przyrodnicze, historyczne, matematyczne oraz klub szachowy).
– Ponadto dzieci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach płatnych:
– Kurs języka angielskiego i koło muzyczne „Iskierka”, karate, zajęcia taneczne.

● Dbając o zdrowy rozwój dzieci:
– oferujemy smaczne, urozmaicone, dwudaniowe obiady w atrakcyjnej cenie,
– uczestniczymy w programach profilaktycznych „Szklanka mleka”,
„Owoce w szkole” oraz „Szkoła promująca zdrowie”.

● Zapewniamy opiekę świetlicy do godz. 7.00 – 17.00.

● Zapewniamy wsparcie logopedy, reedukatora oraz psychologa szkolnego i pedagoga.

● Organizujemy obozy sportowe i kolonie letnie oraz wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze w ramach zielonej szkoły.

● Uczniowie mogą korzystać z pracowni specjalicznych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne, sali komputerowej, bogatej w zbiory biblioteki, sali gimnastycznej, boisk i placów zabaw.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły: www.spn.nieporet.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 marca 2011r. o godz. 17.30.