SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE, pt. „Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz PROW na lata 2014-2020”

zaproszenie lgd