„Czary, magia, okultyzm; ekspansja neopogaństwa” – spotkanie z panią Edyta Jarosz Mackiewicz

W niedzielę 13 marca o godz. 16.00 w GOK Nieporęt odbędzie się spotkanie z panią Edyta Jarosz Mackiewicz, dr nauk humanistycznych, kulturoznawca, animator kultury, pt. „Czary, magia, okultyzm; ekspansja neopogaństwa”.

Edyta Jarosz  Mackiewicz – dr nauk humanistycznych, kulturoznawca, animator kultury, literaturoznawca. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej UW.  Interesuje się antropologią widowisk społecznych, antropologią codzienności, problematyką kultury popularnej, audiowizualnością oraz mediami jako elementami kultury popularnej. Uczestniczka licznych staży kulturoznawczych m.in. w: Ośrodku „Pogranicze” sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (warsztaty menedżera kultury, organizacja cyklu Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże), Muzeum Teatralnym w Warszawie, Odin Teatret w Holstebro w Danii. Sprawowała liczne funkcje m.in.: sekretarza Zakładu Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW, sekretarza i członka komisji egzaminacyjnej w IKP  UW, rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w WWSH.
Prowadzi wykłady, ćwiczenia, seminaria licencjacie i magisterskie z: historii kultury, antropologii kultury, antropologii widowisk, antropologii audiowizualnoœci, animacji kultury, mediów jako elementów kultury popularnej, marketingu społecznego jako zjawiska kulturowego i cywilizacyjnego w: Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa, Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP oraz wykłady i ćwiczenia: kreowanie wizerunku w mediach, sztuka reportażu, wywiad dziennikarski, klasycy
dziennikarstwa na Podyplomowych Studiach Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UKSW w Warszawie.  Wykładowca akademicki w: Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych.